Børnekonfirmandundersøgelse

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, FUV, er i samarbejde med Center For Ungdomsstudier, CUR, i gang med et undersøgelses- og udviklingsarbejde omkring børnekonfirmandundervisningen. Formålet er at finde ud af, hvordan det står til på området. Hvor og hvorfor fungerer det godt? Hvor trykker skoen, og hvad er der af løsninger? På den baggrund er der nu iværksat et udviklingsarbejde, som gerne skulle blive til inspiration og fortsat udvikling af børnekonfirmandundervisningen, der nu har over 25 år på bagen.

Idekatalog

På baggrund af et kvalitativt afdækningsarbejde med besøg rundt på en masse børnekonfirmandhold er vi nu klar med et idekatalog. Idekataloget kan hentes som PDF her og kan bruges som inspiration til udvikling af børnekonfirmandarbejdet og i faglige samtaler med kolleger. Det indeholder følgende temaer:

  • Kristendomsformidling med en legende, sansende og erfaringsbaseret tilgang.
  • Pak børn ind i kristendommens gode, stærke fortællinger.
  • Kirkens rum er ladet med betydning.
  • Skab gode relationer før, under og efter et børnekonfirmandforløb.
  • Tænk bevidst i strukturer for børnekonfirmandforløbet.
  • Skab åndehul i børns hverdagsliv med tid til at puste ud og ånde ind.
  • En del af noget større!
  • Endelig indeholder idekataloget et kapitel om tweens og fritidsliv: Hvem er de, og hvad er bestemmende for deres fritidsvalg?

Vi udvikler sammen

En del af undersøgelsen er et udviklingsarbejde med besøg og sparring omkring de lokale problematikker. I Frederiksholm Kirke har de haft følgeskab og havde et ønske om at få flere børn til at komme til deres børnekonfirmandundervisning. Før vores besøg og sparring havde de 11 tilmeldte, efter besøget dukkede der 39 op! 

Stine Ovgaard, aktivitetskonsulent i Frederiksholm Kirke, siger:

"Det er gået over al forventning. Vi har fået tre gange så mange børn efter, vi snakkede sammen sidst. Pædagogen står klar med børnene og har fået dem samlet, når jeg kommer, og så går vi sammen over til kirken. Næste år tror jeg dog, det giver mening at afsætte nogle flere ressourcer og måske lave mindre hold, så vi også kan sige ja til alle, der gerne vil være med. I år har vi jo en venteliste. Vi kan bare ikke klare mere end 36 børn. Måske det også er for mange. Men vi har i hvert fald fået en god relation til skolen."Vil du være med?

Vil du også være med til at udvikle jeres lokale børnekonfirmandarbejde eller arbejde med nogle af tematikkerne i idekataloget? Så er der mulighed for at få følgeskab og sparring med på vejen fra en medarbejder på CUR. 
Vil du høre mere om et eventuelt følgeskab, så kontakt Suzette Munksgaard på  Suzette@cur.nu