I forbindelse med frigivelse af Teams til nordjyske præster blev der af Folkekirkens ITkontor stillet GDPR mæssige krav til brug.

De skrev, at man skal acceptere følgende udsagn som bruger:

Jeg (præsten) er indforstået med, at der ikke i de TEAMS jeg opretter og i de materialer der anvendes i konfirmandundervisningen, må forekommer personoplysninger. Desuden at jeg – som ansvarlig for TEAMS skal sikre, at alle brugerne (mit konfirmandhold) overholder dette. 

Lever man op til ovenstående, er det min vurdering, at det er muligt at bruge enhver platform. De tre platforme er lige sikre, da alle firmaer har indgået datasikkerhedsaftale med EU. Dog vil nogen mene, at kommunikation via en browser er mere usikkert end et installeret program.

Finn Andsbjerg Larsen
Konfirmandcenteret

Hvad skal jeg vælge?

Hvis du vil have en sikkerhed for, at alle konfirmander kan deltage, så brug den platform, som den lokale skole bruger. Ca. halvdelen af landets kommuner hælder til Google, den anden halvdel til Microsoft.

Selve godkendelsesproceduren og adgangen til online møder er den største udfordring, og her er det en stor hjælp at bruge det system konfirmanderne, er bekendt med i skolen, og hvor de i forvejen har en konto.

Til skriftlig kommunikation kan du jo holde dig til e-mail eller SMS.

Du finder vejledning - klik her

Hvad kan bruges på en KM PC?

IT kontoret har lavet en integreret løsning med Microsoft koblet op med kalender, Outlook mailprogram etc. Derfor vil det være at anbefale set ud fra et dagligt driftssynspunkt.

Men bruger konfirmanderne Google Meet til deres daglige skolekommunikation, kan man tilgå det via sin Browser Edge eller Google Chrome.

Bemærk, at der ved nogle af løsningerne kan være begrænset mødelængde.

Hvordan kommer jeg i gang?

  • Undersøg, hvad konfirmanderne bruger på den eller de skoler, de er tilknyttet
  • Klik på den aktuelle platform nedenfor og se de vejledningsvideoer, vi har lavet
  • Øv dig inden brug - evt. med dig selv eller en kollega

God fornøjelse!

Youtube er en mulighed som enkelte præster har benyttet sig af - se eksempel klik her  De optager og sender små videoer til deres konfirmander. Videoerne kan fungere som oplæg til ugens konfirmationsforberedelse eller som videoposter på et løb - klik her.

Se vejledninger om oprettelse af Youtube kanal, optagelse af videoer og redigering mm. klik her

Google Classroom kan sammen med Google Meet udgøre en pakke, hvor man kan kommunikere såvel visuelt som skriftligt. Google Classroom er et fint redskab til formålet, hvor man dels kan kommunikere med hele holdet, men også kommunikere med hver enkelt og se konfirmandernes besvarelser.

Se diverse vejledninger - klik her