På baggrund af et udviklingsarbejde i samarbejde imellem en række folkekirkelige skoletjenester og professionshøjskolen.

Bevægelse i skolen - praksis og teori. Ni forskellige bevægelsesformer til skolens undervisning i 1.-9. klasse.

Kan man gribe en bevægelse med kroppen? Kan man veksle en brainstorm til en bodystorm? Eller stikord til fagter? Kan man danse et begreb og stille eksistentielle spørgsmål gennem tableau-øvelser, forumteater eller kampsport?

Brug af krop og bevægelse i undervisningen rummer både muligheder for at motivere eleverne, nuancere faglige pointer og øge bevidstheden om, at vores tænkning er forankret i kroppens erfaringer.

Bevægelsesformerne gennemgås ud fra tværfaglige forløb, og der peges på, hvordan man som lærer eller underviser didaktisk kan tænke bevægelse ind i sin undervisning gennem enkle overvejelser om sammenhæng mellem form og indhold samt placering af bevægelsesaktiviteten i undervisningsforløbet.

I bogen finder man desuden fire teoretiske og mere rammesættende kapitler, der beskriver bevægelse i et skolehistorisk perspektiv, definerer bevægelse æstetisk og pædagogisk samt placerer bevægelse i et alment didaktisk perspektiv.

Endelig er der en kort beskrivelse af det treårige udviklingsprojekt, som ligger til grund for denne inspirationsbog. Bogens hensigt er at inspirere til kvalificering og nuancering af bevægelse i skolens undervisning ved at svare på spørgsmålet: Kan man forstå med kroppen?

Forfattere:
Mette Berndsen, John Rydahl, Peter Green Sørensen, Anne-Sofie Aabenhus & Mie Keinicke Hansen

Bogen kan købes - klik her