Her finder du Børnekonfirmandundersøgelsens idekatalog.

I forbindelse med vores research med Børnekonfirmandundersøgelsen spurgte vi ofte, hvad man forventer eller håber på, at der kom ud af Børnekonfirmandundersøgelsen. Et gennemgående svar hos mange var: et overskueligt materiale, der ikke nødvendigvis er et fast materiale, (dem er der så mange af), men som kan inspirere med konkrete ideer og overordnede refleksioner. Vi håber, at dette idekatalog kan bruges som inspiration i arbejdet med børnekonfirmander eller som oplæg til refleksion faglige fællesskaber.

Børnekonfirmand idekataloget beskriver 8 væsentlige ingredienser:  

- Kristendomsformidling med en legende, sansende og erfaringsbaseret tilgang

- Pak børn ind i kristendommens gode, stærke fortællinger

- Kirkens rum er ladet med betydning

- Skab gode relationer før, under og efter et børnekonfirmandforløb

- Tænk bevidst i strukturer for børnekonfirmandforløbet

- Skab åndehul i børns hverdagsliv med tid til at puste ud og ånde ind

- En del af noget større!

- Børnekonfirmander med særlige behov

Endelig indeholder idekataloget et et kapitel om Tweens og fritidsliv: Hvem er de, og hvad er bestemmende for deres fritidsvalg?

Rigtig god fornøjelse!

I forbindelse med Børnekonfirmandundersøgelsen er der også blevet lavet en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsens resultater er samlet i en rapport, hvor man også kan læse om metoden. Læs den kvantitative rapport - klik her.

Vil du være med til at udvikle det lokale børnekonfirmandarbejde eller arbejde med nogle af tematikkerne i idekataloget? Så er der mulighed for at få følgeskab og sparring med på vejen fra en medarbejder på CUR, Center for Ungdomsstudier. Dette er anden del af næste fase af FUV´s børnekonfirmandundersøgelse, der forløber over to år. I første del indsamlede vi Best Practice erfaringer rundt omkring i landets børnekonfirmandarbejde, og i anden del følger vi udviklingsarbejdet flere steder i landet.
Vil du høre mere om et eventuelt følgeskab så kontakt Suzette Munksgaard på  Suzette@cur.nu  

Børnekonfirmandundersøgelse

FUV har i samarbejde med CUR indledt et undersøgelses- og udviklingsarbejde omkring børnekonfirmandundervisningen. På denne side vil du løbende kunne læse om Børnekonfirmandundersøgelsen.

Læs lang projektbeskrivelse her.

Læs kort projektbeskrivelse her.

Vær med i Next Practice forløb og få følgeskab og sparring, når I er med til at afprøve og udvikle på tematikker fra undersøgelsen - klik her.